Przykład kursu Lasy w Polsce.

Kilka różnych interakcji, scen demonstrujących możliwości i pomysły na wykorzystanie narzędzi e-learningowych.